Farmaciförbundet är numera en del av Unionen. Läs mer om detta på fackförbund.nu/farmaciforbundet.

Fackförbund

Ett fackförbund är en sammansättning av fackföreningar i en specifik bransch. Fackförbundet verkar för att organisera arbetstagare och göra dem starkare i förhållande till sin arbetsgivare. En fackförening kan även inkludera egenföretagare med egen praktik, såsom läkare och tandläkare. Vissa fackförbund är strikt bundna till den yrkeskår den representera, medan andra har en mer övergripande inkludering, jämför t ex Universitetslärarförbundet (specifik) med Unionen (generell).

Huvudsakliga uppgifter

Ett fackförbunds främsta uppgift handlar om att stödja de medlemmar som finns i organisationen och vanliga områden för detta stöd täcker:

  • lönefrågor
  • anställningsvillkor
  • arbetsmiljö
  • jämställdhet
  • vidareutbildning
  • arbetsorganisation

Fackföreningarna sammanställer också de kollektivavtal som gäller för varje yrkeskår och detta reglerar såväl löner som arbetsvillkor och arbetsförhållanden i övrigt. Ingen verksamhet är skyldig att skriva på kollektivavtalet, men det är ofta en fördel för de anställda att ett sådant finns.

Fackförbundskulturen i Sverige

I Sverige finns det tre centralorganisationer inom facket: 

  • LO
  • TCO tjänstemän
  • Saco Akademiker

LO är arbetarnas fackförbund medan TCO är tjänstemännens. Saco representerar den svenska akademikerkåren. I Sverige är medlemsantalet i facken högt om man jämför med andra länder. Övriga Nordiska länder har en liknande modell och ett snarlikt engagemang, men sedan är det ganska markant skillnad mot övriga länder i EU och resten av världen.

Det finns även fackförbund för dig som är egenföretagare. Du som har företag kan dessutom ha nytta av att öka upp din likviditet. Det kan du göra genom att sälja faktura via ett factoringbolag. 

Fackföreningarna uppkom för att skapa rättvisa och trygga arbetsförhållanden för arbetare och andra arbetstagare, som annars genom historien varit mycket utsatta för arbetsgivares nycker. Det höga organisationsdeltagandet kommer ur en solidaritetsanda där man strävar efter ett rättvist och jämställt samhälle med små risker för att bli utnyttjad. 

Ett pedagogiskt videoklipp om varför fackförbunden är så viktiga: